Monthly Archive: November 2019

Nov 26

ย้อนความสนุกซีเกม

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว ซึ่งในกรณีที่ทำผิดกติกา มีดังนี้หลังจากกระโดดแล้ว ไม้พาดหล่นอันเกิดจากการกระทำของผู้กระโดด ไม่ได้กระโดดแต่ปล่อยให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายถูกพื้นรวมทั้งเบาะรองรับระหว่างเสากระโดดสูงทั้งสอง หรือภายนอกเสาที่อยู่หลังขอบหน้าของเสา อย่างไรก็ตามเมื่อนักกรีฑากระโดดขึ้นไปแล้วเท้าไปถูกเบาะ ถ้าผู้ตัดสินเห็นว่าไม่มีการได้เปรียบให้ถือว่าการกระโดดครั้งนั้นมีผลสมบูรณ์

Nov 24

อาศัยความพร้อมของร่างกายเป็นอย่างมาก

 กรีฑาประเภทลาน ประกอบด้วยการวิ่งกระโดดไกล การวิ่งกระโดดสูง การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร และการพุ่งแหลน แต่ละประเภทต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกัน โดยการวิ่งกระโดดไกล ระบบการทำงานของร่างกายระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อต้องมีความสัมพันธ์กัน จะช่วยให้สามารถบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างนิ่มนวลและถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการ การวิ่งกระโดดสูงต้องรู้จักจังหวะการกระโดด การสปริงตัวขึ้น การลอยตัวในอากาศ และการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย การทุ่มลูกน้ำหนักต้องรู้จักการทรงตัว การกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และการใช้แรงส่งลูกน้ำหนักให้ไปไกลที่สุด การขว้างจักรต้องอาศัยการเหวี่ยงตัว และจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงจักร รวมทั้งต้องมีความรวดเร็วว่องไว ประสาทและทักษะในการเคลื่อนไหวดี การพุ่งปล่อยแหลนออกไปในท่าที่ถูกต้องรู้จักจังหวะการวิ่ง การบังคับแหลนควรเรียนรู้ทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

Nov 21

กีฬาขว้างหอกไกลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณ

การขว้างหอกได้รับการพัฒนาในยุคกรีกโบราณโดยได้แรงบันดาลใจจากการล่าและสงคราม เกมนี้จำลองการใช้หอกหรืออาวุธที่คล้ายกัน แม้จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของหอก แต่เครื่องมือนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในเวลาไม่กี่พันปี ยังคงเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการขว้างห่าหอกถือเป็นหนึ่งในการครอบครองดั้งเดิมจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณ วันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการติดตามและสนาม